DYREKTOR PRZEDSZKOLA
Imię i nazwisko: mgr Elżbieta Cholewa
WICEDYREKTOR PRZEDSZKOLA
Imię i nazwisko: mgr Urszula Maziarz