Liczba miejsc w placówce wynosi 150. W przedszkolu funkcjonuje 6 oddziałów przeznaczonych dla dzieci w wieku 3-6 lat. Poszczególne oddziały obejmują dzieci w zbliżonym wieku (3-latki, 4-latki, 5-latki, 6-latki ). Liczba dzieci w oddziale to 25.
Przedszkole czynne jest w godzinach 6.00- 17.00 w dni robocze od poniedziałku do piątku.