Dyrektor przyjmuje interesantów po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym. Korespondencję elektroniczną można kierować na adres e-mail: pp5@wadowice.pl